Sprawy Rodzinne

Inne sprawy rodzinne

Adwokaci DIVORTIUM świadczą szeroką pomoc prawną w innych sprawach rodzinnych, poza postępowaniami w sprawach o rozwód, separację oraz sprawami majątkowymi. Niezwykle istotna i ważna dziedzina prawa rodzinnego to dziedzina regulująca relacje i stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi. W tym zakresie najczęściej prowadzone postępowania to postępowania w sprawach pochodzenia dzieci, w tym o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, czy unieważnienie uznania dziecka. Częstymi są również sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o dokonanie zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej orzeczeń, które zapadły w toku postępowań rozwodowych lub separacyjnych oraz sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi. Szczególnie miłe i dające dużo satysfakcji są dla adwokata sprawy o przysposobienie. Rola adwokata okazuje się często istotna w sprawach tzw. alimentacyjnych czyli w sprawach o dostarczanie środków utrzymania małoletnim lub pełnoletnim dzieciom, rodzicom lub małżonkowi. Pomoc adwokata okazuje się szczególnie potrzebna na etapie dochodzenia zasadzonych świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej, przebywającej poza granicami Polski.
Kancelarie Prawa Rodzinnego Divortium. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2010. Projekt i reazlizacja Roszak & Fruart Studio